Schroefdraadborging

ZO GAAT U TE WERK VOOR: SCHROEFDRAADBORGING

 

Dagelijks gebruiken we producten die talrijke schroefdraadverbindingen bevatten. Schroefverbindingen behoren tot de meest voorkomende vorm van bevestigingen tussen twee onderdelen die uit elkaar kunnen worden gehaald, maar toch stevig zijn vastgemaakt.

Schroefdraadverbindingen worden geleverd in verschillende vormen en maten, maar hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen voor een duurzame verbinding.

In deze tutorial krijgt u meer informatie over:

Methoden voor schroefdraadborging

Oorzaken van loskomen

Uithardingsmethode voor anaerobe producten

SCHROEFDRAADBORGING: Extra kennis

Leer alles wat u moet weten over het onderwerp schroefdraadborging.

Toepassing van aandraaimoment (niet-geborgde moer en bout)

  • Bout wordt uitgerekt als een veer
  • Vereiste klemkracht wordt bereikt
Threadlocking of fasteners and fittings - How nuts and bolts work.

Behoud van klemkracht:

De klemkracht van niet-geborgde moeren en bouten wordt alleen behouden door wrijving van de kop van de bout of door schroefdraadwrijving.
Om loskomen in geval van bijv. trilling te voorkomen, is een extra borgmiddel vereist.

Transversale schoktest om de prestaties van de verschillende methoden voor schroefdraadborging te tonen.

Threadlocking of fasteners and fittings - Transverse shock test to show performance of threadlocking methods.

Relaxatie

Een verandering in de boutspanning veroorzaakt relaxatie met een mindere klemkracht tot gevolg.

Dit effect wordt in de hand gewerkt door:

  • Vastzetting – door druk veroorzaakte vergladding van de ruwheid van het oppervlak.
  • Kruipen – tijdafhankelijk vloeien van materialen wanneer belastingen de druksterkte van het materiaal overschrijden, bijv. bij het klemmen van pakkingen.

Als het elastische vermogen van de assemblage onvoldoende is, bijv. als de bouten te stijf zijn of bij de verkeerde lengte/diameterverhouding, kan de vermindering van de boutspanning niet gecompenseerd worden.

Threadlocking of fasteners and fittings - Relaxation as reason for failure.

Vanzelf loskomen

De oorzaak hiervan is dynamische belasting, trilling of temperatuurschommelingen. Relatieve bewegingen verhogen het risico op vanzelf loskomen.

Veranderingen van de belasting leiden tot wrijvingsloze situaties op korte termijn, waarbij de bout wordt afgewikkeld van de moer.
Deze bewegingen leiden tenslotte tot het loskomen van de schroefdraadverbinding. Vanzelf loskomen kan alleen voorkomen worden door het gebruik van de juiste methoden voor schroefdraadborging.

Threadlocking of fasteners and fittings - Self-loosening as reason for failure.

Verschillen in thermische uitzetting

Verschillende metalen hebben verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten. Dit kan leiden tot een vermindering in boutspanning en een vermindering in klemkracht.

Threadlocking of fasteners and fittings - Thermal expansion differentials as reason for failure.

Corrosie

Door de indringing van water kan er corrosie ontstaan in de schroefdraden. Dit kan leiden tot een vermindering van de boutspanning, wat de demontage moeilijker maakt.

Threadlocking of fasteners and fittings - Corrosion as reason for failure.