Vlakkenafdichting

HOE:
VLAKKENAFDICHTING


Vlakkenafdichting wordt gebruikt om vloeistof- of gaslekkage te voorkomen door de vorming van ondoordringbare barrières. Voor een geslaagde vlakkenafdichting moet de afdichting over een lange periode onbeschadigd en lekvrij blijven. Pakkingen moeten weerstand bieden aan vloeistoffen en/of gassen, en bestand zijn tegen de bedrijfstemperatuur en -druk waaraan ze worden onderworpen.

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over:

Methoden voor vlakkenafdichting

Mogelijke oorzaken van loskomen - Deel - 1

Mogelijke oorzaken van loskomen - Deel - 2

Vloeibare pakkingen en hun uithardingsmethoden

Vlakkenafdichting: Extra kennis

Leer alles wat u moet weten over het onderwerp Vlakkenafdichting.

Vloeibare pakkingen worden "ter plaatse gevormd" (FIP: formed-in-place) = Gevormd door het aanbrengen van een vloeibaar afdichtingsmiddel.

Voordelen van vloeibare vlakkenafdichtingsproducten:

LOCTITE vlakkenafdichtingsproducten zijn zelfvormende afdichtingen en:

  • vullen alle holtes zoals ruwheden en onregelmatigheden van het oppervlak
  • zorgen voor volledig contact
  • harden uit tot een duurzame afdichting die op beide flensoppervlakken hecht
  • sluiten corrosie van het flensoppervlak uit
  • zorgen voor een uitstekende onmiddellijke afdichting
Gasketing to prevent leakages - LOCTITE anaerobic sealants are self-forming seals.

Anaeroob afdichtingsmiddel

Elastomeerafdichtingsmiddel (silicone)

Met de tijd verslappen drukpakkingen onder dynamische belastingen en nemen ze af in dikte. Hierdoor vermindert de boutspanning in de flenskoppeling, met lekkage tot gevolg.

Ongelijkmatige en lokale spanningen kunnen ook optreden bij assemblage met conventionele pakkingen.

Gasketing to prevent leakages - Gasket relaxation and creep.

Drukpakkingen hebben slechts beperkte mogelijkheden om onregelmatigheden te compenseren. Voorbeelden hiervan zijn: sporen van machinale bewerking, gekraste oppervlakken, vlakheidstoleranties enz.

Met de tijd kan door de drukbelasting op de pakking de dikte van de pakking en/of de veerkracht verminderen.

Gasketing to prevent leakages - Compression gaskets have limited potential to accommodate irregularities.

De drukpakking kan naar buiten worden geperst door een combinatie van lage drukbelasting en trilling of hoge interne druk (p1>p0).

Gasketing to prevent leakages - Squeezing-out of compression gasket.

Boutspanning in combinatie met een drukpakking veroorzaakt vaak flensbuiging, en dit in verschillende mate, afhankelijk van de tussenafstand tussen bouten. Flensbuiging treedt hoofdzakelijk op bij flexibele flenzen (afdekkingen van metaalplaat).

Flensbuiging resulteert in een lage druk of zelfs speling halfweg tussen twee bouten.

Gasketing to prevent leakages - Bolt tension tends to create flange bowing.

Verschillende thermische uitzetting van flenzen gemaakt van verschillende materialen verhoogt flensbuiging.

Vervorming leidt tot het ontstaan van spelingen en lekkage.

Gasketing to prevent leakages - Deformation results in gap formation and leakage.

a) Blijft vloeibaar in contact met zuurstof

b) Hardt uit tot een vaste thermohardende kunststof in contact met een metalen oppervlak zonder de aanwezigheid van lucht

LOCTITE siliconen harden uit onder invloed van omgevingsvocht, waarbij bijproducten vrijkomen en een flexibel elastomeer wordt gevormd.